Hidrolik Road Blocker Nedir?

Emperyalist güçlerin, doğal kaynakları zengin olan Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde egemen bir devlet yapısının inşasına izin vermemeleri ve hep bir kargaşa ortamının stabil hale gelmesi ve dolayısıyla oradaki yeraltı ve/veya yer üstü doğal zenginliklerin kullanılmasını bırakın da halkların bunların varlığında haberdar olmaya vakitlerinin dahi olmaması için uyguladıkları tek yöntem KORKU dur, bu korkuyu da yaygınlaştırmanın en kabul görmüş şekli maalesef TERÖR dür.

Terör olaylarının sebepleri dinsel, mezhepsel, kavimsel vs gibi gözüktürülmeye çalışılsa da ( ki başarılı olan bir yöntemdir) aslında altında yatan gerçek sebep  PARA dır. Terör olayları çeşitlilik gösterse de, en çok uygulanan yöntemlerin başında Dünya da ençok yankı uyandıracak ve farkındalık yapacak onlar için başarı kabul edilen kişilere, gruplara, kurumlara yapılan saldırılar şeklinde olmaktadır. Saldırı şekilleri ise neredeyse tüm Dünya’da aynıdır.

Mutlak suret ile bomba yüklü insan veya araç ile yapılan saldırı şeklinde gerçekleşmektedir. Doruksafe’ in uzmanlık konusu ise bombalı araç ile yapılabilecek saldırıları %100 kadar engellemek olarak özetleyebiliriz. Motorlu bir araç ile yapılan saldırıları engellemek için çeşitli ürün gruplarımızda değişik ürünlerimiz vardır. Bunlar Anti-Terörizm Yana Kayar Kapılarımızotomatik veya manuel Kollu Bariyer lerimiz, sabit veya hidrolik hareketli mantar bariyer lerimiz  ve anti-terörizm road blocker (Kullanılan resimler Frontier Pitts’e aittir) larımızdır. Road Blocker sistemleri, temelde iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta 100 cm yukarı kalkan bir kalkan için enaz 130 cm bir kuyu kazılmak suretiyle zemine gömülen seri olan Deeply uygulaması, ikinci grupta ise kuyu kazmaya müsait olmayan yerler için uyguladığımız yüzeysel sistem olan surfacely dir.  Road blocker laraynı mantıkta yapılmakma beraber iki türün de güvenlik ve koruma düzeyleri birbirine çok yakındır. Yol Bloklarının hareketli Kalkanları sağla bir metaryalden yapılmakta olup aşağı-yukarı hareketi Plc kontrollü hidrolik pompa yardımıyla sağlanmaktadır. Ürünlerimiz K12 veya Pas68 standartlarına haiz olup yıllarca sorunsuz çalışmaktadır.