1-Patlamaya Dayanıklı Kapı denildiğinde,

Dünyadaki değişen konjonktürel yapı ve daha marjinal olan terör gruplarına karşı savunma bariyerinin ön safhasında bulunan personel ve araç/ekipman giriş çıkış kontrollü kapı sistemlerinin topyekün birincil ismi Patlamaya Dayanıklı Kapı lardır.

2-Patlamaya Dayanıklı Kapı lar
kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılabilirler, örneğin; cephanelik kapısı, anti terörizm kapısı vs.. Bu tip yüksek güvenlikli kapıların inşasına başlanmadan önce yapılması ve takip edilmesi gereken prosesler vardır. Şöyle ki, öncelikle tehlikenin boyutu, mesafesi ve yönü mutlaka tespit edilmelidir, sonrasında riskin boyutu matematiksel bir ruha büründüğünde artık sıra bahse konu ürünün için malzeme tespitine gelmektedir. Çıkan risk boyutunun sayısal karşılığına göre malzemenin cinsi ve kalınlığı hesaplanmalı ve son aşamada ise tasarım işine başlanmalıdır. Tasarım işlemiyle beraber Patlamaya Dayanıklı Kapı larda ek özellikler isteniyor mu, eğer isteniyorsa bunlar nelerdir belirlenmeli ve tasarıma eklenmelidir.
3- Tasarım İşlemi
Tasarım işlemi tamamlandıktan sonra, yapılan işlemin doğruluğu test edilmelidir. Biz bu sağlama işlemine YAPISAL ANALİZ diyoruz. Yapısal analiz bir simülasyon programı olup, belirlenen tehlike veya patlama boyutuyla tasarladığınız ürünü karşılaştırmaktır. Çıkan sonuçlar gerçeğine en yakın değerleri vermektedir, eğer hesaplamalarınız ve tasarımınız doğru şekilde yapılmış ise kuvvetle muhtemel ürününüz bu testlerden sorunsuz geçecektir. Ama tersi ise yani hesaplamalarınızda veya tasarımınızda kusur var ise problemin nerde olduğunu görmekte ve gerekli revizyonları yapmanıza yardımcı olmaktadır.
Eğer tasarımımız sorunsuz ise şimdi sıra artık gerçek imalata geldi. Aslında bu süreç kimine göre çok basit kimine göre ise en zor kısmı şöyle ki, imalat işinin zorluğu veya kolaylığı tamamen tasarımla ilişkilidir. Yani demek istediğimiz, eğer tasarım esnasında tasarımcı teknik personel, yaptığı tasarımı imalata, malzemeyi, çalışanı veya makine parkurunu düşünerek yaparsa – ki bunun için ciddi bir imalat tecrübesi olmalı – herhangi bir sorun çıkmayacağı kanısındayım. Ama eğer tersi olur ise bu ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Neyse ki bizler azımsanamayacak ölçülerde tecrübe sahibiyiz. İmalat aşamasında önemli faktör, ölçülere ve açılara eksiksiz uygunluk gösterilmesidir. İmalat süreci tamamlanan Patlamaya Dayanıklı Kapı mızda artık sıra boya uygulanması ve teknik hesaplara uygun belirlenen aksesuarları monte etmeye geldi. Bu safhaya gelindiğine göre artık herhangi bir sorun çıkmayacağını düşünmekteyiz.

İhtiyaca uygun mühendislik hesabını yaptığımız, sonrasında çıkan değerlere göre malzeme ve aksesuar seçimini yaptığımız, tasarım atölyesinde tasarımını bitirdiğimiz ve sonunda imalatını bitirdiğimiz Patlaya Dayanıklı Kapı mız hazır. Umarım hiçbir zaman ihtiyacını olmaz.